Podręczniki Ćwiczenia Materiały KOSZYK Zamknij okienko

 Ilość
EKONOMIKA HANDLU cz. 3

Andrzej Komosa
Ekonomika handlu cz. 3

Spis treœciSpis treści
Fragment podręcznikaFragment podręcznika
  Zgodny z dotychczasową podstawą programową dla zawodu technik handlowiec.

Podręcznik obejmuje następujące części nowej podstawy programowej dla zawodu technik handlowiec:
•Kwalifikacja A.18. Prowadzenie sprzedaży;
•Kwalifikacja A. 22. Prowadzenie działalności handlowej;
•Cele kształcenia: PKZ (A.j) - bez towaroznawstwa, marketingu i obsługi programów komputerowych;
•PDG cele kształcenia od 2 do 8 i 11;
•OMZ cele kształcenia: 1, 4
Szczegółowe wykorzystanie podręczników Wydawnictwa Ekonomik do nowej podstawy programowej w zawodzie technik handlowiec
  Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach pod numerem 30/2006.
(Patrz: Wykaz podręczników szkolnych przeznaczonych do kształcenia w zawodach i w profilach kształcenia ogólnozawodowego dopuszczonych do użytku szkolnego po dniu 1 stycznia 2002 r.)
  Wykorzystanie podręczników "Ekonomika handlu cz. 1-3" przy realizacji programu nauczania dla zawodu technik handlowiec wydanego w lutym 2009 r.
  Zawiera:
 • 11 rysunków
 • 48 tabel
 • 30 przykładów
 • 2 wzory
 • 149 ćwiczeń
 • 124 stron formatu B5

 • Wydanie 2010 r.
  ISBN 978-83-7449-159-4
  Cena brutto (z VAT 5%): 18,00 zł